Grup Excursionista Amics de l'Esport

Des de 1986, amics de la muntanya i de l'esport

Sóm una entitat Maçanetenca d'esports de muntanya i excursionisme

El Grup Excursionista Amics de l'Esport , com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar i d'actuar i sense ànim de lucre, els objectius del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, concretament la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: esports de muntanya i l'excursionisme en totes les seves modalitats i especialitats esportives i culturals, amb la possibilitat d'incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat.
L'àmbit principal d'actuació radica a Maçanet de la Selva, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Cal destacar la capacitat de l'associació per tramitar llicències federatives de la FEEC a tots es socis de l'entitat que així ho desitgin.

La finalitat d'aquesta pàgina és informar i divulgar les diverses activitats que duu a terme l'organització, així com aquelles amb les quals estigui relacionada. A més a més vol ser un mitjà a través del qual poder contactar amb altres socis de l'associació i amb els membres de la junta directiva.

 

 

Grup Excursionista Amics de l'Esport